Bir Palet Tasarım Sistemi veya paletlerin tasarımında kullanılan bilgisayar destekli bir mühendislik aracıdır. Esasen, bir PDS, tahmininizi palet spesifikasyonlarınızdan çıkarır ve paletinizin gereksiz miktarda kereste kullanılarak aşırı mühendislik yapılmamasını sağlar. PDS, kereste ve palet ambalajının amaca uygun olmasını sağlayan ve işinizin dinamik kısmında risk azaltmaya yardımcı olabilecek hassas bir taslak sunar.

Palet Tasarım Sistemi için bizim ile irtibat kurmanızın en önemli nedenlerinden biri ürün ve ekibinizin güvenliği. PDS raf sistemindeki bir paletin performansını inceleyebilir, analiz edebilir ve öneri sunabilir. Palet ister bir istif istifinde isterse bir depoda istiflenmiş istiflenmiş isterse birden fazla istifte olsun, forklift veya başka bir senaryo ile kaldırılmış olsun, PDS istif rafının kapsamlı ve kapsamlı bir analizini sağlayabilir. Dahili güvenlik faktörü, paletin hesaplanan ağırlığı en yüksek hassasiyetle tutacağını garanti eder.

PDS aracılığıyla bir şirket paletlerin kalitesini artırabilir, böylece alan üzerinde optimizasyon yapabilir, malların kolay taşınmasına izin verebilir ve sonuçta operasyonel maliyetleri azaltabilir.