ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PALETLER

Uluslararası ISPM 15 Standartlarını karşılayacak şekilde işleme tabi tutulmalıdır. ISPM standardı, ihraç edilen mallar üzerinde toksik kimyasalların ortaya çıkmasını önlemek ve bakterilerin, hastalıkların ve zararlıların yabancı yerlere yayılmasını önlemek için uygulanan bir düzenlemedir.

ISPM standartlarının gerekliliklerinden biri, tüm paletlerin ısıl işlemden geçirilmesini gerektirir. Isıl işlem uygun maliyetli, çevre dostu ve güvenilir bir sterilizasyon yöntemidir. Paletlerin 56oC (133oF) veya en az otuz dakika çekirdek sıcaklığına tabi tutulması gerekir. Başka bir alternatif işlem Metil Bromür (MB) Fümigasyonudur. Isıl işlem yöntemi kadar etkili olmasa da, ISPM-15 standartları uyarınca bir gerekliliktir.

CPSPELLETS, ahşap ambalaj paletlerini, ısıl işlem için sertifikasyon programını yöneten Türkiye Kereste Standartları Komitesi altında üretmek ve işlemek için sertifikalandırmıştır. Burada paletler üretiyoruz, sofistike ısıl işlem programımızdan alıyoruz ve ısıl işlem görmüş paletleri ihracat için damgalıyoruz. Müşterilerimizin ürünlerinin sınırda tutulmamasını veya geciktirilmemesini sağlamak için tüm ısıl işlem görmüş paletleri ihracat için onaylamak için kullanılan bir şirket içi ısıl işlem fırını odamız var.